ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

รายละเอียด

tapic

logoIpeatnew2

ตราสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง เป็นรูปพระพลบดีทรงช้าง เอราวัณอยู่เหนือก้อนเมฆซ้อน

ทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) บรรจุอยู่ในวงรี (สัดส่วน 4 : 3)  พื้นสีน้ำเงินขอบนอกเป็นสีเหลืองทอง

มีชื่อภาษาไทยด้านบนตัวอักษรสีเขียวคำว่า "สถาบันการพลศึกษา" และมีชื่อภาษาไทยด้านล่างของวิทยาเขตตัวอักษรสีเขียวคำว่า "อ่างทอง" 

และตราประจำยามเป็นสีเขียวขอบนอกของตราเป็นเส้นสีน้ำเงินขนาดเล็ก

DSC 3625 resize

องค์พระพลบดี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง

   
© พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร