RSS

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย ณ หอประชุมโรงอาหาร
โดยมีท่านรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตอ่างทองให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการ

โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
โครงการรักภาษาไทย
โครงการรักภาษาไ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
   
© พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร