ดาวน์โหลดเอกสารฝ่ายวิชาการ
.................

 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง ปฏิทินการจัดการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 >> Download
2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดช่วงวันลงทะเบียนเรียน และวันเปิด-ปิด ภาคการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 >> Download

   

ฝ่ายวิชาการ  

>> ภารกิจหน้าที่

>> โครงสร้างบุคลากร

>> ข่าว/กิจกรรม

>> ดาวน์โหลดเอกสาร

   
© ALLROUNDER