สพล.อ่างทอง ขอแสดงความยินดี นักกีฬาคีตะมวยไทย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ได้รับรางวัล”รองชนะเลิศอันดับ 1 “คีตะมวยไทย ในมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ
18 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ปรัชญา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
   

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย
นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018

nipapornSmall    sonruthaiSmall    YuttakanSmall

   

ข่าวเด่นวันนี้

ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง  ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
..................................   1. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561  >> Click

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
ประจำปีการศึกษา 2562
.........................................   1. รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562 >>ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปี 2562
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปี 2562


ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภททั่วไป) สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562
......................... 1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปี 2562 >> ดาวน์โหลด

ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
........................................   1. ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 >>Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (สำรอง-ยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (สำรอง-ยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย) ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (สำรอง-ยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย) ประจำปีการศึกษา 2562   1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองฯ ประเภทโควตา >>Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562
...................................... 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 >>Download    

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561


ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561   1. ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 >> ดาวน์โหลด

แร็พ Thailand 4.0

 แร็พ Thailand 4.0
“เพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยสู้ได้”
พวกเราคนไทยยุค 4.0 มารวมพลัง
ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย
มั่นใจฝีมือและสมองของคนไทย
มาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
ในทุกสาขา ทุกอาชีพ
เพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยก้าวไกล
#คนไทยสู้ได้

ประกาศ การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง ปีการศึกษา 2561
ประกาศ การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง  ปีการศึกษา 2561


ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง ปีการศึกษา 2561

1. เอกสารประกาศการจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง ปีการศึกษา 2561 >> ดาวน์โหลด

ประกาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบรับตรง (โควตา)ฯ
ประกาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบรับตรง (โควตา)ฯ


ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบรับตรง (ประเภทโควตา)
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562   1. เอกสารประกาศการสอบคัดเลือกฯ >>ดาวน์โหลด 2. ใบสมัครโควตานักศีกษาฯ >>ดาวน์โหลด

3. หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง >>ดาวน์โหลด  

นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย
นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018       

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ดูประกาศ >>คลิ๊ก

ประกาศเรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2561

เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย 2560 คณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย 2560 คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย 2560 คณะศึกษาศาสตร์          :: ประกาศการรับสมัคร << คลิ๊ก >>

   

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง สพล.อ่างทอง

   

   

Link Menu  
   

สถิติเว็บไซต์  

121725
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
375
449
2327
116254
8256
12245
121725

Your IP: 10.1.5.1
2019-03-21 17:12
   

ปฏิทินสพล.อ่างทอง

New Page 1
   

IPEAT Social

   
© ALLROUNDER