bannerKing10

   
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
3-12 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษาก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ดำเนินการจัดเดิน-วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ: มหาวิทยาลัยการกีฬาฯ
สพล.อ่างทอง ขอแสดงความยินดี นักกีฬาคีตะมวยไทย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ได้รับรางวัล”รองชนะเลิศอันดับ 1 “คีตะมวยไทย ในมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ
   

logoipeat
ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง ปีการศึกษา 2561

1. เอกสารประกาศการจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง ปีการศึกษา 2561 >> ดาวน์โหลด

   

ข่าวเด่นวันนี้

ประกาศ เรื่อง การสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (ประเภททั่วไป) รอบ 3
ประกาศ เรื่อง การสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (ประเภททั่วไป) รอบ 3


ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภททั่วไป) รอบ 3
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562
.................................

<<< Click ประกาศ >>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รับตรง ประเภททั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รับตรง ประเภททั่วไป


ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรับตรง ประเภททั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2562
...................................

<<< Click ประกาศ >>>

ประกาศเรื่องกำหนดการเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ประกาศเรื่องกำหนดการเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562


ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง กำหนดการเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
......................................


<<< Click ประกาศ >>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission ปี 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission
ประจำปีการศึกษา 2562
..................................................

<<<ดูประกาศ Click>>>

พรบ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562
..........................

<<< Download >>>  

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคปลาย 2561ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคปลาย 2561ครั้งที่ 2


ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง รายชืิ่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
.................................


<<<< Click >>>>

ประกาศปฏิทินการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศปฏิทินการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ปฏิทินการจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561
.....................................

<<< Click >>>  

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ (ประเภททั่วไป) ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ (ประเภททั่วไป) ประจำปี 2562


ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ประเภททั่วไป) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
ประจำปีการศึกษา 2562
............................
 << Click>>

ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปี61 (เพิ่มเติม)
ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปี61 (เพิ่มเติม)


ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาาเขตอ่างทอง
เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
...............................    ประกาศพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) >>Click

ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง  ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
..................................   1. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561  >> Click

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
ประจำปีการศึกษา 2562
.........................................   1. รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562 >>ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปี 2562
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปี 2562


ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภททั่วไป) สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562
......................... 1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปี 2562 >> ดาวน์โหลด

ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
........................................   1. ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 >>Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (สำรอง-ยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (สำรอง-ยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย) ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (สำรอง-ยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย) ประจำปีการศึกษา 2562   1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองฯ ประเภทโควตา >>Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562
...................................... 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 >>Download    

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561


ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561   1. ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 >> ดาวน์โหลด

ประกาศ การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง ปีการศึกษา 2561
ประกาศ การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง  ปีการศึกษา 2561


ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง ปีการศึกษา 2561

1. เอกสารประกาศการจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง ปีการศึกษา 2561 >> ดาวน์โหลด

   

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

   

   

Link Menu  
   

สถิติเว็บไซต์  

166256
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
322
372
1941
161313
10759
15782
166256

Your IP: 10.1.5.1
2019-06-27 16:17
   

วิดีโอช่อง V Sport T25 สพล.อ่างทอง

   

IPEAT Social

   
© ALLROUNDER