สพล.อ่างทอง ขอแสดงความยินดี นักกีฬาคีตะมวยไทย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ได้รับรางวัล”รองชนะเลิศอันดับ 1 “คีตะมวยไทย ในมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ
ปรัชญา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
   

logoipeat
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
........................................

 

1. ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 >>Download

   

ข่าวเด่นวันนี้

ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปี61 (เพิ่มเติม)
ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปี61 (เพิ่มเติม)


ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาาเขตอ่างทอง
เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
...............................    ประกาศพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) >>Click

ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง  ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
..................................   1. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561  >> Click

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
ประจำปีการศึกษา 2562
.........................................   1. รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562 >>ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปี 2562
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปี 2562


ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภททั่วไป) สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562
......................... 1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปี 2562 >> ดาวน์โหลด

ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
........................................   1. ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 >>Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (สำรอง-ยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (สำรอง-ยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย) ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (สำรอง-ยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย) ประจำปีการศึกษา 2562   1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองฯ ประเภทโควตา >>Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562
...................................... 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 >>Download    

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561


ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561   1. ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 >> ดาวน์โหลด

แร็พ Thailand 4.0

 แร็พ Thailand 4.0
“เพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยสู้ได้”
พวกเราคนไทยยุค 4.0 มารวมพลัง
ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย
มั่นใจฝีมือและสมองของคนไทย
มาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
ในทุกสาขา ทุกอาชีพ
เพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยก้าวไกล
#คนไทยสู้ได้

ประกาศ การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง ปีการศึกษา 2561
ประกาศ การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง  ปีการศึกษา 2561


ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง ปีการศึกษา 2561

1. เอกสารประกาศการจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักกีฬา สพล.อ่างทอง ปีการศึกษา 2561 >> ดาวน์โหลด

ประกาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบรับตรง (โควตา)ฯ
ประกาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบรับตรง (โควตา)ฯ


ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบรับตรง (ประเภทโควตา)
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2562   1. เอกสารประกาศการสอบคัดเลือกฯ >>ดาวน์โหลด 2. ใบสมัครโควตานักศีกษาฯ >>ดาวน์โหลด

3. หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง >>ดาวน์โหลด  

นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย
นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018       

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ดูประกาศ >>คลิ๊ก

ประกาศเรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2561

เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย 2560 คณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย 2560 คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย 2560 คณะศึกษาศาสตร์          :: ประกาศการรับสมัคร << คลิ๊ก >>

   

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง สพล.อ่างทอง

   

   

Link Menu  
   

สถิติเว็บไซต์  

136393
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1
988
1404
132332
9205
13719
136393

Your IP: 10.1.5.1
2019-04-23 00:04
   

ปฏิทินสพล.อ่างทอง

New Page 1
   

IPEAT Social

   
© ALLROUNDER