สำนักงานรองอธิการบดี

Office of Vice President

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ร่วมกับ จังหวัดอ่างทอง เรื่อง การปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย โดยจังหวัดอ่างทองกำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ตามรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

ข้อมูลน่ารู้

1. เลขหนังสือภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

2. เบอร์โทรภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

อ่านต่อ

อัลบั้มภาพถ่าย

         การประชุมกรรมการวิทยาเขตอ่างทอง
สำนักงานรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
เลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ตำบลไชยภูมิ  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  14140 โทร.035-866240 ต่อ 27102/27128 โทรสาร.035-866203จัดทำโดย นางสาวกรรณิการ์  แตงดี