สื่อสิ่งพิมพ์นันทนาการและการท่องเทีย่วที่น่าสนใจ
 

 

 

 

 

 
ที่มา http://www.dnp.go.th

 
รายงานการประเมินตนเอง
คณะศิลปศาสตร์
 


เกร็ดความรู้
ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

:: ข่าว คณะศิลปศาสตร์ สพล.อ่างทอง ::

 

   ประกาศปิดการเรียนการสอนของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2560 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
 
   ตารงเรียนตารางสอน กำลังอัพเดท
   

 

 

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
39 หมู่ที่ 8 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 โทร.035866240-1 ต่อ 27110